Aktualności

Konsultacje społeczne - tworzenie map zagrożeń - sprawozdanie.

W styczniu i lutym 2016 roku na terenie powiatu szczecineckiegoo, odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Przy tworzeniu takich map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb.

Gmina Biały Bór Spawozdanie - Gmina Biały Bór

Sprawozdanie - Borne Sulinowo

Sprawozdanie - Gmina Grzmiąca

Sprawozdanie - Gmina Barwice

Sprawozdanie - Gmina Szczecinek

Sprawozdanie - Powiat Szczecinek